Papper och penna

Ansökan och antagning

Inför valet till gymnasiet erbjuds eleven vägledning och information om de olika programmen vid flera tillfällen. Allmän information i klassrummet, enskilda samtal, studiebesök, föräldrainformation m.m.

Vad händer när du söker gymnasieplats

Under december månad sänds ditt höstterminsbetyg till respektive intagningskansli. Under januari månad får du hemskickat ett lösenord med vars hjälp du gör ditt gymnasieval på  gymnasiewebbenlänk till annan webbplats, senast 1 februari.

Under april månad görs en preliminär intagning som ger dig svar på hur du ligger till just då. Om du ångrar ditt val så måste du göra ett omval innan omvalsperiodens slut som är i mitten av maj. I början av juni sänder skolan ditt slutbetyg från årskurs 9 till intagningskansliet för den definitiva antagningen.

Omkring 1 juli får du ditt definitiva besked. Du måste följa instruktionerna på antagningsbeskedet. Under augusti månad påbörjas reservantagningen. Bollebygd har avtal med Borås och Härrydas kommuner för elevernas gymnasieutbildning. Eleverna kan också söka alla friskolor och alla riksrekryterande utbildningar.

Eleven har rätt att söka utbildningar och skolor i hela Sverige. Friskolor är alltid sökbara men har vi inte avtal med en kommun så kan det bli svårt att få en plats på ortens kommunala skolor. Bollebygd har inga avtal med GR, Göteborg med kranskommuner, vilket innebär att vi kan söka gymnasieskola där men måste vara beredda på att vi kan få ett avslag på vår ansökan om inte särskilda skäl finns. Det är alltid mottagande kommun som avgör om man kan ta emot eller ej. Om det finns lediga platser när man tagit in ortens egna elever så kan sökande från Bollebygd bli andrahandsmottagna men då utgår oftast inget inackorderingsbidrag.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för extra vägledning

Studie- och yrkesvägledaren har sitt rum på Bollebygdskolan 7-9. Vägledning inför studier och yrkesval, det gäller för kommunens alla invånare. Detta görs genom enskilda vägledningssamtal, gruppvägledning, klassinformationer, studiebesök och hantering av prao med mera.