Elever på Töllsjöskolan arbetar framför en dator i korridoren

14 augusti 2018

Dags för ett nytt läsår i våra skolor

Onsdagen den 22 augusti startar ett nytt läsår i våra skolor i kommunen. Här hittar du information om lov och studiedagar samt tider och hållplatser för skolskjuts.