Förskolebarn testar olika saker som rullar i olika färger

05 juni 2018

Eriksgårdens förskola uppmärksammas nationellt för arbete med att öka förståelsen för naturvetenskap

Eriksgårdens förskola har testat ett nytt sätt att öka barnens förståelse för naturvetenskap. Genom att arbeta med naturvetenskap utifrån olika verb ökade förståelsen för både orden och deras betydelse. Nu uppmärksammas projektet i Skolverkets lärportal, som ett gott exempel på hur man kan arbeta med just naturvetenskap och verb i förskolan.

Projektet pågick under läsåret 2016/2017 med en grupp barn på en avdelning på förskolan Eriksgården i Bollebygd. Barnen var födda 2013 och var under tiden 3-4 år gamla. De fick utforska naturvetenskapliga fenomen som handlade om bland annat friktion och gravitation utifrån verben rullar och glider. Det rullar och glider blev också namnet på projektet.

- Projektet hade sitt ursprung i barnens intresse för hur saker förflyttade sig över ytor och kopplades sedan samman med det naturvetenskapliga målet i läroplanen, som säger att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturen. Målet prioriterades och följdes under samma tidsperiod, säger Hanna Johansson, förskollärare på Eriksgårdens förskola och förstelärare i naturvetenskap och teknik i förskolan.

Forskningen är grund för arbetsättet

Detta sätt att arbeta har inspirerats av forskaren Sofie Areljung vid Umeå universitet, vars tankar utmynnat i boken "Förskolans naturvetenskap i praktiken". I boken handlar ett kapitel om att just arbeta med naturvetenskap utifrån verb.

- Efter vårt projekt kunde vi se att barnen hade utvecklat sin förståelse för verben rullar och glider och de kunde själva använda dem för att sätt ord på sin erfarenheter i vårt utforskande. Vi såg också att barnen hade en större förståelse för att föremåls form hade betydelse för om föremålet rullade eller gled, säger Hanna Johansson.

Med erfarenheterna från detta projekt fortsatte förskollärarna på Eriksgården med ett nytt projekt med naturvetenskapligt innehåll utifrån verbet lyser. Detta projekt tog sitt avstamp i barnens intresse för regnbågar. I detta projekt har barnen tillsammans med pedagogerna utforskat och fått erfarenheter av hur ljus och hur ljusvågor förflyttar sig.

Erfarenheterna ska spridas till alla förskolor i kommunen

De goda erfarenheterna från projekten har lett till att alla arbetslag i kommunens förskolor ska få en introduktion i ämnet i form av en workshop, som handlar om att arbeta med naturvetenskap utifrån verb. Det är kompetensutveckling för all personal i förskolan.

- Tanken är att väcka ett intresse för naturvetenskap i förskolan och att använda sig av kemi och fysik i vardagen i undervisningen, säger förskolechefen Linda Andersson.

Projektet uppmärksammas också i Skolverkets lärportal, som ett gott exempel på hur man kan arbeta med just naturvetenskap och verb i förskolan.

Läs mer om naturvetenskap i förskolan

Om naturvetenskap och språkutveckling i Skolverkets lärportal för förskolanlänk till annan webbplats.