Ung barista

16 januari 2018

Har du en PRAO-plats att erbjuda?

Bollebygds grundskoleelever behöver PRAO-platser inför 8:ornas PRAO-veckor vecka 17-18. I dagsläget saknas många PRAO-platser i Bollebygd.

Hjälp oss att hjälpa

Om ditt företag har möjlighet att ta emot PRAO-elever, maila anna.kjellgren@boras.se era kontaktuppgifter så kommer PRAO-samordning att höra av sig till er.

Varför PRAO?

PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering med syftet att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet. Att vistas på en arbetsplats, träffa yrkesverksamma och vara en del av en arbetsvardag för att förstå hur yrkeslivet fungerar är en viktig grund för elevernas framtidstro och studie- och yrkesval. PRAO ger ofta eleven insikt i sina förmågor, värderingar och intressen.

Vad gör en PRAO-vecka bra?

Utifrån erfarenhet vet vi att PRAO brukar bli bra om den förbereds och om eleven känner sig välkommen. För många är det första mötet med arbetslivet. Eleverna är olika mogna. Några är blyga medan andra är mer framåt. Några pratar mycket, andra mindre och en del har inte ett fullt utvecklat språk ännu.

Några saker är viktiga att ha som grund redan vid anskaffning av PRAO-platser:

  • Identifiera PRAO-handledare. Handledaren ska vara över 18 år samt ha minst ett års erfarenhet av arbetet. Handledaren ser till att eleven får ett sammanhang och introducerar, följer upp och tackar av eleven. Till handledaren ska eleven kunna vända sig med frågor och för att få instruktioner om arbetsuppgifter.
  • Fundera över innehåll. Eleven vill göra något på riktigt (inte enbart sitta tyst och titta på) och att det är lite varierande innehåll (t.ex. inte bara städa).
  • Arbetstider. PRAO omfattar 7 timmar per dag och eleven följer arbetsplatsens arbetstider (ej före kl. 06.00 eller senare än kl. 20.00).
  • Läs Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta”. I den finns regler och lagar om hur minderåriga får arbeta. Broschyren bifogas detta utskick. Mer utförlig information finns i ”Om minderårigas arbetsmiljö – en vägledning av föreskrifterna AFS 2012:3” på www.av.se