Invigning av ny F-6 skola

10 januari 2017

Invigning av ny F-6 skola

Idag invigdes den nya F-6 skolan i Bollebygds kommun

Invigningen började med att eleverna tågade med fackla till den nya skolan. Därefter häll Margaretha Röllgårdh, som är rektor på skolan, ett tal där hon tackade alla som jobbat med bygget och förklarade skolan invigd.

Elevrepresentanter klippte band vid varje ingång för att sedan släppa in sina kamrater till deras nya skola.

Fakta om nya F-6 skolan

Våren 2015 togs det första spadtaget för skolan, som är kommunens största investering någonsin. Den nya skolan är byggd i två plan i anslutning till den befintliga högstadieskolan.

Lokalerna är utformade för att svara mot de förändringar och villkor som finns i dagens skola, till skillnad från hur det var för 40 år sedan. De har olika storlek och utformning för att erbjuda flexibla miljöer. Det är viktigt för att möta skolans, förskoleklassens och fritidshemmets olika behov. Lokalerna är också anpassade för att täcka behovet av flexibla och funktionella arbetsplatser och arbetsutrymmen av olika storlek och karaktär. Det är nödvändigt för att både elever och personal ska kunna jobba tillsammans för att uppfylla dagens krav och mål i skolan.


Bilder från invigningen