Fritidspedagog Mia Johansson tillsammans med Elliot Berg och hans skräpdjursgubbe.

Fritidspedagog Mia Johansson tillsammans med Elliot Berg och hans skräpdjursgubbe på fritids i Töllsjö.

30 november 2018

Miljö i fokus på fritidshemmet i Töllsjö

Under hösten har fritidshemmet i Töllsjö arbetat med miljö som tema. Barnen har lärt sig olika miljömärken, vad de står för och betyder.

De har tittat på olika filmer om hur sortering och återvinning går till. Dessutom har de en miljöpatrull, som ansvarar för att tömma pappersåtervinning, kompost och vattna blommor på fritids.

- Syftet var att få våra elever mer intresserade av att verkligen ta hand om och återvinna skräp. Och eleverna tycker att det varit ett väldigt roligt projekt, säger fritidspedagogen Mia Johansson, som arbetar på fritidshemmet i Töllsjö och som lett arbetet med miljötemat.

Insamlat skräp har blivit fantasifulla skräpdjur

När barnen var ute i sin närmiljö hittade de skräp som de samlade in och tog hand. Då föll det sig naturligt att fritidspedagogen Mia Johansson funderade på hur skräpet skulle kunna användas. Tillsammans med återvinning har det sedan använts till att skapa skräpdjur.

Ett femtiotal skräpdjur har skapats

Boken med titeln Skräpdjur har varit en inspiration och vägledning i skapandet. Kartonger, tändsticksaskar, pappersrullar, mjölkpaket och insamlat skräp har förvandlats till ett femtiotal olika djur. Däribland finns katter, hundar, drakar, och en stor gul giraff. Förutom det kreativa skapandet har eleverna fått mycket ny och värdefull kunskap kring miljö.

- Vi frågade eleverna tre frågor i början av temat, kring innebörden av symbolen för återvinning, vad de tänker på när vi pratar om miljö och vad de kan göra för en bättre miljö. Samma frågor ställde vi igen nu när temat är slut. Att många nu kan svara på frågorna visar att de har lärt sig något samtidigt som de haft roligt, säger Mia Johansson.

Den 29 november har alla föräldrar bjudits in till öppet hus för att visa upp alla fina skapelser i en skräpdjursutställning.