Bild från grkom.se

16 februari 2018

Projekt Plug Innan

Bollebygds kommun ingår från och med januari 2018 i projektet Plug innan. Projektet syfte är att få fler elever att fullfölja grundskolan med behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta genom att utveckla och stärka skolans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Tidiga insatser som främjar fullföljda studier

Projektet Plug Innan hjälper skolor att utveckla och systematisera sitt arbete med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Det långsiktiga målet är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. GR Utbildning leder projektet och fungerar som sak- och processkunniga. Västra Götalandsregionen finansierar Plug Innan.

Utgångspunkt i skolans egna behov

Samtliga skolor med årskurs 5–9 i Västra Götaland kan ansöka om att delta i Plug Innan. Deltagande skolor startar upp lokala delprojekt, utifrån en nulägesanalys av elevernas behov och skolans förutsättningar, samt med stöd och processledning från GR Utbildning.

Delprojekt som startade vårterminen 2018

Verksamheterna genomför just nu nulägesanalyser och arbetar med att ta fram delprojektplaner.

  • Frölundaskolan, Göteborg
  • Erikslundskolan, Borås
  • Bollebygds kommun
  • Specialpedagogiskt Centrum och Kyrkerörskolan, Falköping
  • Dalboskolan och Frändeskolan, Vänersborg
  • Hagaskolan, Dals-Ed

Plug Innan kommer att pågå under två år och arbetet med målgruppen ska därefter implementeras.
Projektledare är skolkuratorerna Thérèse Olsson tel: 033-430 56 15 och Maria Christenson tel: 033-430 56 19.