Säkerhet på skolskjutsen

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen

I Bollebygds kommun är alla skolskjutsfordon utrustade med alkolås och säkerhetsbälte på varje sittplatser. Varje elev som är anmäld för resan är garanterad sittplats med säkerhetsbälte. Varje år hålls en utrymningsövning med skolskjuts för eleverna. Genomgången omfattar trafiksäkerhets- och ordningsregler, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från skolbussen.

Varje år besiktigas skolvägar och hållplatser för att skolskjutshållplatserna ska vara så trafiksäkra som möjligt. Om närmsta skolväg bedöms som trafikfarlig utifrån elevens ålder kan eleven enligt kommunens bedömning ha rätt till skolskjuts utan hänsyn till avståndet till skolan.

En trygg och trevlig skolskjutsresa

  •  De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller också i skolbussarna och på hållplatserna
  •  Föraren är ansvarig för säkerheten i bussen. Förarens anvisningar måste alltid följas. Anvisar föraren en plats så skall denna hållas hela färden
  •  Eleven skall använda de säkerhetsbälten som finns
  •  Eleven skall sitta ned på sina platser och hålla sig till en normal samtalston
  •  Påstigning sker i turordning och med ett gott uppförande gentemot skolkamrater
  •  Vi har inte med oss nötter/jordnötter på grund av allergier
  •  Vi använder inte parfym/andra starka dofter på grund av allergier