Särvux

Särvux, eller Särskild utbildning för vuxna, är kommunens
vuxenutbildning som vänder sig till dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som har gått i grundsärskolan och eventuellt gymnasiesärskolan.

Särvuxutbildningen omfattar

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, vilket motsvarar grundsärskolan samt särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och som motsvarar de nationella programmen eller ämnena i gymnasiesärskolan.

Studierna sker på annan ort

Bollebygd har ett nära samarbete med grannkommunerna eftersom vi inte har någon egen gymnasieskola eller vuxenutbildning. Ansökan görs direkt i den kommun som anordnar utbildningen och kopia på ansökan skickas till Bollebygds kommun.