Avgifter och regler

Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet.

Du kan teckna abonnemang för helår, eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren (15 maj – 30 september).

Standardstorleken på sopkärl är 190 liter, men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker generellt varannan vecka, men det finns möjlighet till längre intervaller.

Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett som finns i kolumnen till höger.

Hushållsavfall - åretruntbostäder
  TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3 TAXA 4
Storlek på kärl Hämtning varje vecka * Hämtning varannan vecka Hämtning var fjärde vecka Hämtning en gång per kvartal
Kärl 140 liter   2 791 kr (2 233 kr) 2 365 kr (1 892 kr) 2 159 kr (1 727 kr)
Kärl 190 liter 3 789 kr (3 031 kr) 2 929 kr (2 343 kr) 2 736 kr (2 189 kr) 2 406 kr (1 925 kr)
Kärl 240 liter 5 164 kr (4 131 kr) 3 988 kr (3 190 kr)    
Kärl 370 liter 6 050 kr (4 840 kr) 4 675 kr (3 740 kr)    
Kärl 660 liter 9 488 kr (7 590 kr) 6 738 kr (5 390 kr)    

Komprimerande behållare offereras separat. Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer 2 procent och vid 3 gånger per vecka 3 procent.

*Gäller endast i Bollebygds tätort och för flerfamiljshus.

 Inom parantes = utan moms.

Hushållsavfall - fritidsbostäder
  TAXA 1 TAXA 2
Storlek på kärl Hämtning varannan vecka Hämtning var fjärde vecka
Kärl 140 liter 990 kr (792 kr) 743 kr (594 kr)
Kärl 190 liter 1 045 kr (836 kr) 798 kr (638 kr)

Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.

Inom parantes = utan moms.

Avgift slamtömning
Storlek på brunn Avgift
Volym 0-1,9 m³ 833 kr (666 kr)
Volym 2-3,9 m³ 986 kr (789 kr)
Volym 4-5,9 m³ 1 138 kr (910 kr)
Volym 6-7,9 m³ 1 288 kr (1 030 kr)
Volym 8-9,9 m³ 1 439 kr (1 151 kr)
Volym 10-11,9 m³ 1 593 kr (1 274 kr)
För extra tömning efter beställning utanför ordinarie körrutt, tillkommer en framkörningsavgift med: 470 kr (376 kr)
Avgift för framgrävning av brunnslock eller koppling kostar vid varje tillfälle: 498 kr (398 kr)
Vid fastighet som kräver flera tömningar per år och där dessa tidsmässigt kan planeras, utgår ingen extra framkörningsavgift.  
Avgift latrintömning
  Hämtningsintervall Avgift
Grundavgift där kärlet lämnas vid tomtgräns Varannan vecka 1 458 kr/period (1 166 kr)
  Var fjärde vecka 811 kr/period (649 kr)
Tilläggsavgift för byte av kärl inne i toalettutrymme   36 kr/hämtning (29 kr)
Tilläggsavgift för extra hämtning (budning)   223 kr/hämtning (179 kr)
Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj-30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.