Återvinning på återvinningsstation

Källsortering

Allt avfall ska lämnas sorterat för att kunna återvinnas på bästa sätt. Här hittar du information om hur du sorterar avfall och var du lämnar de olika avfallstyperna.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats finns utförlig information om hur du sorterar förpackningar.

Glasförpackningar

Förpackningar i glas rengörs och sorteras i ofärgat och färgat glas. Ta av skruvkorkar och kapsyler. I behållarna får inte porslin, keramik eller glödlampor lämnas. Insamlade glasförpackningar smälts ner och blir nya flaskor, burkar, mineralull eller tillsatsmedel i betong. Glasförpackningar lämnas vid lokala återvinningsstationer.

Tidningsförpackningar - returpapper

Rent papper, tidningar, trycksaker och telefonkataloger läggs i behållare för tidningar. Insamlat papper behandlas och blir då nytt papper.

​Pappersförpackningar

Förpackningar som till hälften består av papper, exempelvis mjölkpaket, juicepaket, omslagspapper, bärkassar och förpackningar av wellpapp läggs i behållare för kartong/wellpapp. Insamlad pappersförpackningar behandlas och blir nya förpackningar.

Metallförpackningar

Metallförpackningar exempelvis konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar, folie, tomma sprayburkar, tuber, lock och kapsyler läggs i behållare för metallförpackningar. Färgburkar lämnas på Råssa återvinningsstation. Insamlade metallförpackningar återvinns och blir nya förpackningar och motordelar.

Plastförpackningar

Sorteras i hård och mjuk plast. Till hård plast räknas till exempel dunkar, burkar och flaskor. Mjuk plast är till exempel plastpåsar, plastfolie eller plastfilm. Om du är osäker på om förpackningen skall sorteras som hård eller mjuk plast kan du prova att knyckla ihop den. Om den går att knyckla ihop sorteras förpackningen till mjuk plats. Hårda plastförpackningar spricker när de knycklas ihop eller så går de inte att knyckla ihop. Ta av locket eller korken på plastburken eller plastflaskan och lägg dem lösa i behållaren.

Batterier

Alla typer av mindre batterier läggs i särskilda batteribehållare. Bilbatterier lämnas på Råssa återvinningscentral.

Matavfall

Matavfall, frukt- och grönsaksrester läggs i en avsedd påse för matavfall och sedan i matavfallskärlet som töms av sopbilen.

Brännbart avfall

Övrigt brännbart avfall som inte ska lämnas vid någon återvinningsstation eller till Råssa återvinningscentral kan läggas i avfallskärlet för brännbart avfall. Påse för brännbart avfall tillhandahåller du själv.