Återvinning på återvinningsstation

Källsortering

Allt avfall ska lämnas sorterat för att kunna återvinnas på bästa sätt. Vi ska sträva efter att klättra så högt upp i "avfallstrappan" som möjligt (se bild nedan). På det sättet minskas negativ miljöpåverkan. Här hittar du information om hur du sorterar avfall och var du lämnar de olika avfallstyperna.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats finns utförlig information om hur du sorterar förpackningar. På webbplatsen www.sopor.nulänk till annan webbplats finns en utförlig guide för källsortering. Tack för att du hjälper oss att klättra uppåt i avfallstrappan.

Avfallstrappan

Avfallstrappan illustrerar hur vi kan minska avfallets miljöpåverkan. Illustration från sopor.nu


Myterna kring återvinning

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB har just nu en kampanj som syftar till att slå hål på de myter och felaktiga uppfattningar som finns om återvinning. Under relaterad information hittar du en länk till myterna om återvinning på FTI:s webbplats.länk till annan webbplats

Glasförpackningar

Förpackningar i glas rengörs och sorteras i ofärgat och färgat glas. Ta av skruvkorkar och kapsyler. I behållarna får inte porslin, keramik eller glödlampor lämnas. Insamlade glasförpackningar smälts ner och blir nya flaskor, burkar, mineralull eller tillsatsmedel i betong. Glasförpackningar lämnas vid lokala återvinningsstationer.

Tidningar, returpapper

Rent papper, tidningar och trycksaker läggs i behållare för tidningar. Insamlat papper behandlas och blir då nytt papper.

​Pappersförpackningar

Förpackningar av papper, exempelvis mjölkpaket, juicepaket, omslagspapper, bärkassar och förpackningar av wellpapp läggs i behållare för pappersförpackningar. Insamlad pappersförpackningar behandlas och blir nya förpackningar.

Metallförpackningar

Metallförpackningar exempelvis konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar, folie, tomma sprayburkar, tuber, lock och kapsyler läggs i behållare för metallförpackningar. Färgburkar lämnas på Råssa återvinningscentral. Insamlade metallförpackningar återvinns och blir nya förpackningar och motordelar.

Plastförpackningar

Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk. Är du osäkerpå om en förpackning är av plast eller metall kan du prova att knyckla ihop den. Vecklar den ut sig är den av plast, om den förblir ihopknycklad så är det metall.

Batterier

Alla typer av mindre batterier läggs i särskilda batteribehållare. Närmaste batteriholk kan du hitta via länken till höger. Bilbatterier lämnas på Råssa återvinningscentral.

Matavfall

Matavfall, hushållspapper, kaffefilter och tepåsar läggs i en påsen för matavfall och sedan i det bruna matavfallskärlet som töms av sopbilen. Man ska inte lägga kattsand, spån, blomjord och krukväxter i matavfallet.

Restavfall "brännbart"

Restavfall ska läggas i det gröna kärlet och är det avfall som återstår när allt annat är sorterat och lämnat till någon återvinningsstation eller till Råssa återvinningscentral. Restavfall kan vara trasiga kläder och skor, vissa toalettartiklar som tandbortstar och tops. Restavfallet går till förbränning och påse för restavfall tillhandahåller du själv.