Soptunnor

Sophämtning

Under vintermånaderna när det finns risk för snö och halka, vill vi påminna dig om att halkbekämpa och snöröja framför kärlen vid behov.

Aktuell information om sophämtning


Utebliven sophämtning

Om du inte fått dina sopor hämtade kan du rapportera det direkt genom länken till höger. 

Kärlens placering

​Kärlen ska placeras så nära farbar väg som möjligt så att de kan tömmas på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.

Påsar

För matavfall använder vi en miljövänlig "biopåse". Denna har ersatt den svarta påsen som användes tidigare. Den nya biopåsen är gjord av biologiskt nedbrytbar plast. Biopåsen levereras med sopbilen. När du behöver påsar klämmer du en påse i locket. Påsen ska inte knytas fast. Det går bra att använda de gamla svarta plastpåsarna du har hemma tills dessa tar slut. För brännbart avfall levereras inte några påsar. Den nya biopåsen införs på försök under två år.

Tvåkärlssystem

Vi använder tvåkärlssystem, där ett kärl är avsett för matavfall och det andra för brännbart avfall. Det brännbara avfallet är sådant som inte kan sorteras och lämnas till återvinningsstationerna eller återvinningscentralen.

Sortering, påsar och kärl

Hushållsavfallet sorteras i plastpåsar för brännbart avfall och matavfall innan de placeras i respektive kärl – grönt kärl för brännbart avfall och brunt kärl för matavfall.

Påsar för matavfall delas ut av sopbilen. I dessa påsar läggs bara matavfall, frukt- och grönsaksrester.

I påsen för brännbart avfall som inte går att återanvända eller återvinnas läggs till exempel hushållspapper, kaffesump, blöjor, hygienartiklar, kattsand och kuvert. Plastkasse för brännbart avfall delas inte ut, men återanvänd gärna plastkassen från affären eller köp avfallspåsar på rulle i affären. Man får inte använda matavfallspåsen eller storsäckar till brännbart avfall.

Soppåsarna knyts två gånger innan de läggs i respektive kärl. Lägg aldrig annat i kärlet än påsar med matavfall eller brännbart avfall. Om du bor i ett flerbostadshus och behöver fler svarta matavfallspåsar hämtar du dessa hos din fastighetsskötare. Villaägare klämmer en matavfallspåse mellan lock och kärl så lämnas påsar vid nästa tömningstillfälle.

Påträffar entreprenören matavfallspåsar i kärlet för brännbart avfall eller andra påsar än matavfallspåsar i kärlet för matavfall betraktas kärlet som felsorterat och kommer inte att tömmas.

Förpackningar

Tänk på att tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och kartong, metallförpackningar, glasförpackningar och batterier ska lämnas vid de lokala återvinningsstationerna. Att lämna förpackningen i avfallskärlet är både miljömässigt- och ekonomiskt osmart. Du har redan betalt avfallshanteringskostnader till förpackningsindustrin då du köper varan i förpackningen. Om du lägger förpackningar i avfallskärlet betalar du en andra gång eftersom avfallskollektivet får betala för både transport och behandling av förpackningen och därigenom kommer den kostnaden på din renhållningsfaktura. Idag innehåller avfallskärlet för brännbart ca 30 procent förpackningar (enligt plockanalys 2014).

Farligt avfall

Kärlen får inte innehålla elektronik, metall, glas eller farligt avfall. Exempel på farligt avfall är batterier, glykol, lågenergilampor, lysrör, kvicksilverlampor, bekämpningsmedel, kvicksilver från febertermometrar, elektronik, lim- och färgrester, lösningsmedel, fotokemikalier, oljor och oljefilter. Farligt avfall och annat grovavfall lämnas på Råssa återvinningscentral.

Alla kärl ska vara uppmärkta med tagg (svart plastmarkering stor som en femkrona) och etikett för att entreprenören ska kunna tömma sopkärlen.

Halkbekämpa vintertid

Under vintertid kan du hämta grus (cirka en hink per gång) gratis på Råssa återvinningscentral för att sanda vid kärlet. Om det inte går att köra på vägen kommer inte dina kärl att tömmas. Vid dessa tillfällen kan du ställa två plastsäckar med vardera brännbart- och matavfallspåsar i, så hämtas plastsäckarna vid nästa tömningstillfälle.