Stora rullar med kabel i olika färger

Bredband

Tillgången till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för att kunna utveckla ett hållbart samhälle. Kommunfullmäkige har antagit en bredbandsstrategi som innebär att 95 procent av hushållen och företagen i kommunen bör ha tillgång till bredand år 2020. Här kan du läsa om fiberutbyggnaden och hur den påverkar dig.

Kärnan i strategin är hur kommunen ska främja utvecklingen för att nå målet. Det handlar bland annat om att sluta samverkansavtal med bredbandsaktörer kring utbyggnad, att främja konkurrensen mellan aktörer och att underlätta för invånare att bilda fiberföreningar.

Kommunens bredbandsstrategi

95 procent av hushållen och företagen bör ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit per sekund år 2020. Möjligheten för hushåll och företag att ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband är en viktig fråga för kommunen. Hela strategin hittar du i kolumnen till höger.

Tillgången till bredband kommer att öka snabbt

Genom samverkansavtalet kommer kommunen redan inom de närmsta två åren att nå en tillgång på 65 procent. Utbyggnaden i tätorterna har genomförts under 2016. Alla tätorter i kommunen, Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö, kommer att få tillgång till fiber senast 2017. Utanför tätorterna och på landsbygden krävs privata initiativ i form av att bilda intresseföreningar eller fiberföreningar för att få tillgång till fiber.

Möjligheter att ansluta dig till fibernätet

Här har vi samlat information om vilka möjligheter du har att ansluta dig till fibernätet, vad det kostar och hur processen går till. Detta varierar beroende på om du till exempel är privatperson som bor i egen villa eller om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet eller ett byalag. Även du som är privat fastighetsägare eller företagare hittar information om fiberanslutning hos Telia.länk till annan webbplats

Med öppen fiber i villan kan du välja mellan flera olika tjänsteleverantörer för bredband, TV och telefoni. På så sätt kan du oftast få ett bättre pris, och flera tjänster att välja mellan, än om du hade varit hänvisad till en enda tjänsteleverantör. Läs mer om öppen fiber hos Telia.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intresseförening

Man behöver inte till att börja med bilda en fiberförening. Det räcker med att starta en intressegrupp som har till uppgift att få intresseanmälningar registrerade på fibertillalla.selänk till annan webbplats

När tillräckligt många har anmält intresse för fiber bör man hålla ett informationsmöte där kommunens bredbandssamordnare och representant från Zitius (Telia se: qmarket.selänk till annan webbplats ) som är en stor kommunikationsoperatör är med.

Målet är att få en entreprenör som räknar på och bygger nätet och att Skanova som är Telias nätbolag skall äga nätet. Läs mer på Skanovas webbplatslänk till annan webbplats.