Hitta bostad

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo)

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) är Bollebygds allmännyttiga bostadsstiftelse med uppdraget att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bollebos styrelse väljs av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun och stiftelsen står under uppsikt av kommunstyrelsen.

Placeringen utmed RV 40 mellan Borås och Göteborg ger Bollebygds kommun och Bollebo ett mycket fördelaktigt läge. Bollebo äger fastigheter i orterna Bollebygd, Olsfors och Töllsjö.

Stiftelsen äger och förvaltar 455 bostäder och 12 lokaler med tillhörande parkerings- och garageplatser. Samtliga bostäder och lokaler är hyresrätter. Bollebo har ett varierat utbud av bostäder i små områden med trivsamma gårdsmiljöer och valmöjlighet avseende standard och servicegrad erbjuds kunden. Förvaltningen sker miljömedvetet och nära kunden. Stiftelsen har ambitionen att ha välskötta och välunderhållna lägenheter där kunden kan känna sig trygg i sin vardag.

Man kan välja att bo i hyreshus eller radhus. Bollebo har också service- och grupplägenheter på Bollegårdens servicehus.
 
Kontakt: Bollebo, Ballebovägen 4, 517 22 Bollebygd
www.bollebo.se »länk till annan webbplats

HSB

Bostadsrättsföreningen HSB Höga har 180 lägenheter i Högaområdet i Bollebygds tätort. Hälften av lägenheterna är i markplan med egen uteplats.

Kontakt: Distriktskontor Borås, Box 550 50, Torstensonsgatan 42,
504 02 Borås
Telefon: 0771-101030 Fax: 033-104940

Strand AB

Äger och förvaltar 120 hyreslägenheter, alla belägna centralt i Bollebygd.

Kontakt: Strand AB, Telefon: 0301-46 250
www.strandab.se »länk till annan webbplats