Attefallsåtgärder

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att vissa åtgärder inte längre kräver bygglov för en- eller tvåbostadshus. Istället krävs det i många fall en anmälan och ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan du får påbörja byggnationen.

Nedanför finns en snabbguide på ett antal bygglovsbefriade åtgärderna och i snabba drag vad du behöver tänka på. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet eller din planerade byggnation finns vi både på telefon och mejl för att bistå dig.

Till Attefallsåtgärder räknas Attefallshus, tillbyggnad, takkupor samt att inreda ytterligare en bostad. Dessa åtgärder är tillämpningsbara på en- och tvåbostadshus.

Guide för bygglovsbefriade åtgärder


Friggebod

Attefallshus

Tillbyggnad

Takkupor

Inreda ytterligare bostad

Anmälan och startbesked krävs

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Storlek

15 kvm byggnadsarea

 

3 m hög

25 kvm byggnadsarea

 

4 m hög

15 kvm bruttoarea

Högst 2 st.

 

Halva takfallets längd

-

Fristående

Ja

Ja

-

-

-

Avstånd till gräns

4,5 m

4,5 m

4,5 m

-

-

Avstånd till järnväg

-

30 m

-

-

-

Hänsyn till totaltförsvaret

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hänsyn till särskilt värdefulla byggnader och områden

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Byggnadsnämnden kan kräva bygglov i detaljplan

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kan kräva strandskyddsdispens

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kan kräva dispens från landskapsbildskyddet

Ja

Ja

Ja

?

?

Slutbesked krävs

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100
  • Planritning, i skala 1:100
  • Anmälningsblankett
  • Enkel kontrollplan

Att tänka på:

  • Installationen får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
  • Installationen får inte tas i bruk utan ett slutbesked.