Medborgarundersökning Rinnaområdet

Tyck till om ett framtida frilufts- och rekreationsområde i Bollebygds kommun.

Här kan du berätta om vad du skulle vilja göra och ha i ett nytt frilufts- och rekreationsområde i Bollebygds tätort och komma med förslag hur Rinnaområdet kan utvecklas i framtiden.

Ett frilufts- eller rekreationsområde är till exempel en park, en skog eller idrottsanläggning, där man kan återhämta sig och spendera sin fritid med olika aktiviteter.

Alla synpunkter kommer sammanställas och vara del i en förstudie om Rinnaområdet, inför en ny, framtida detaljplan över området.

Enkäten är uppdelad i tre delar: Allmänna frågor, Om friluftsliv, rekreation och fritid i Bollebygds kommun och tätort samt om Rinnaområdet.

Din åsikt är viktig!

Allmänna frågor

Hur gammal är du? *Jag ser mig som


Var bor du?
Hur långt från Rinnaområdet bor du?


Jag är: