Folköl och tobak

Försäljning av folköl och tobak får bara ske till personer över 18 år. Man måste anmäla försäljning av folköl och tobak innan man börjar att sälja. Polisen och kommunens bygg- och miljöenhet har kontrollansvaret över verksamheten. Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill sälja folköl och tobak. Till höger hittar du också informationsbroschyrer och anmälningsblankett för försäljning av e-cigaretter.

Regler när det gäller Folköl

Den som bedriver detaljhandel och vill sälja folköl i sin butik är enligt alkohollagen skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs.

För att få sälja öl i detaljhandel eller servering krävs det att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad eller godkänd som livsmedelslokal. Det är samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenhet i Bollebygds kommun som beslutar om registrering/godkännande av livsmedelslokal.

Regler när det gäller tobak

Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenheten innan du börjar sälja. Vid försäljning av tobak finns det regler att förhålla sig till bland annat följande.

  • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, och den bör sitta vid kassan.
  • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.
  • Marknadsföring och reklam är förbjudet
  • Du får inte ha några affischer eller större anslag inne i butiken. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning av tobak.
  • Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som askkoppar, tändare och paraplyer.
  • Cigarettpaketen måste innehålla minst 19 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).