07 december 2018

Detaljplan för Änghem ute för samråd

Under perioden 4 december 2018 till 8 januari 2019 är detaljplaneförslag för Flässjum 2:52, Änghem, ute på samråd.

Du kan läsa mer och ta del av planhandlingarna under kommunen sidor för aktuella detaljplaner. Detaljplaneförslaget finns också utställt på Bollebygds huvudbibliotek, hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Tingkullen samt i kommunhuset.