Karta över området, där detaljplaneområdet är markerat genom röda linjer

01 oktober 2018

Detaljplan för Prästgårdsgärdet ute på samråd

Under perioden 3 till 31 oktober ställs förslag till detaljplan för Prästgårdsgärdet ut för samråd. Den 3 oktober klockan 18 är du välkommen på informationsmöte i Bollebygdskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av planhandlingarna bland våra sidor om detaljplaner under "bygga, bo och miljö".