06 september 2018

Detaljplan för Västra Forsa ute på samråd

Förslag till detaljplan för Västra Forsa ställs nu ut för samråd. Området ligger sydväst om Bollebygds tätort och söder om riksväg 27/40.

Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för cirka 650 bostäder samt förskola inom Västra Forsa. Den nya bebyggelsen ska utformas på ett sätt som möjliggör och underlättar för vistelse längs åarna Sörån och Nolån. Forsavägen utgör områdets östra avgränsning, i norr avgränsas planen av Nolån och i söder av Sörån.

Samrådstiden pågår 12 september till 3 oktober

Samrådstiden pågår från den 12 september till 3 oktober 2018. Du kan ta del av planhandlingarna som finns under pågående planering. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen senast den 3 oktober 2018.

Samrådsmöte 13 september i Bollebygdskolan

Den 13 september klockan 18:00 hålls samrådsmöte i Bollebygdskolans matsal.