Vedträn som brinner

13 augusti 2018

Grill - och eldningsförbud råder

Länsstyrelsen häver förbudet mot grillning på egen tomt och i egen trädgård från och med 14 augusti kl. 09.00. Men det råder fortsatt totalt grill- och eldningsförbud på övriga platser utomhus i hela länet. Vi vill uppmana allmänheten att följa förbudet och även spara på vattnet.

Länsstyrelsen har samrått med länets räddningstjänster och fattat beslutet om att häva förbudet mot grillning på egen tomt och i egen trädgård. Därför släpper Länsstyrelsen förbudet mot grillning på egen tomt från och med tisdag den 14 augusti kl 09.00. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet och gäller tills vidare. Var försiktig i naturen och gör vad du kan för att minska risken att orsaka en brand. Läs mer om förbudet hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Brandrisken är fortsatt mycket hög i vårt område

Brandrisken i södra och mellersta Sverige är fortsatt hög. Flera skogsbränder pågår i landet och risken för fler är mycket hög. Läget är allvarligt. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats och på räddningstjänstens webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om läget angående brandrisken och pågående bränder.

Invånare uppmanas även att spara på vattnet

Det är extremt torrt och grundvattennivåerna sjunker. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet. Vattnet måste räcka till både människor och boskap, men också till vilda djur och växter. Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Bollebygds kommun uppmanar kunder med kommunalt dricksvatten i hela kommunen att vara sparsamma med vattenförbrukningen i förebyggande syfte. Det innebär exempelvis att vattna sparsamt, använd inte slang eller vattenspridare. Vattna inte gräsmattor och undvik att tvätta fasaden och bilen.

Länsstyrelsens beslut om att att förbjuda vattenuttag ur åar och vattendrag fattades den 5 juli 2018. Läs mer om vad förbudet innebär på Länsstyrelsens webbplats. länk till annan webbplatsLänsstyrelsen informerar kontinuerligt om vattenläget i länetlänk till annan webbplats.

Du som har egen brunn - möjlighet till nödvatten

Du som har egen brunn ansvarar själv för att vattnet räcker till. Kommunen har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter utanför det kommunala dricksvattennätet.

Kommunen kan hjälpa till med nödvatten om ni har sådan vattenbrist att det inte räcker till hushållets basbehov. Tappställe finns på den lilla byggnadens vägg på vänster sida om vägen i slutet på Tiokampsvägen i Bollebygd. Där kan du hämta nödvatten i egen medhavd och rengjord dunk. Kommunen har tyvärr ingen möjlighet att förse dig med en större mängd vatten till tankar och liknande. Fler tips och mer information om följder av torkan finns på sidan vattenbrist och torka.

Tack för att du hjälper till och visar hänsyn mot natur och miljö.