Korvar grillas över öppen eld utomhus

05 september 2018

Det råder inte längre eldningsförbud i vårt område

Länsstyrelsen har tagit bort det länsövergripande eldningsförbudet och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund ser ingen anledning till att inte häva förbudet. Det innebär att det från och med den 21 augusti kl. 09.00 är tillåtet att elda i skog och mark i vår kommun.

När frågan om eldningsförbud återgår till normalläge hanteras den av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, inom Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner. Med hänsyn till de senaste veckornas lägre temperaturer och nederbörd samt rådande brandriskprognos ser SÄRF inget behov av eldningsförbud i vårt område. Vi vill uppmana till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog.
  • Brandsläckningsutrustning finns på plats.

Mer information finns hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats.

Brandrisknivåerna närmar sig det normala

Brandrisknivåerna i södra och mellersta Sverige närmar sig det normala. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats och på räddningstjänstens webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om läget angående brandrisker.

Var sparsam med vattnet

Det är fortfarande torrt i markerna och grundvattennivåerna är låga. Vattnet måste räcka till både människor och boskap, men också till vilda djur och växter. Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Bollebygds kommun uppmanar kunder med kommunalt dricksvatten i hela kommunen att vara sparsamma med vattenförbrukningen i förebyggande syfte. Det innebär exempelvis att vattna sparsamt, använd inte slang eller vattenspridare. Vattna inte gräsmattor och undvik att tvätta fasaden och bilen.

Länsstyrelsens beslut om att att förbjuda vattenuttag ur åar och vattendrag fattades den 5 juli 2018. Läs mer om vad förbudet innebär på Länsstyrelsens webbplats. länk till annan webbplatsLänsstyrelsen informerar kontinuerligt om vattenläget i länetlänk till annan webbplats.

Du som har egen brunn - möjlighet till nödvatten

Du som har egen brunn ansvarar själv för att vattnet räcker till. Kommunen har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter utanför det kommunala dricksvattennätet.

Kommunen kan hjälpa till med nödvatten om ni har sådan vattenbrist att det inte räcker till hushållets basbehov. Tappställe finns på den lilla byggnadens vägg på vänster sida om vägen i slutet på Tiokampsvägen i Bollebygd. Där kan du hämta nödvatten i egen medhavd och rengjord dunk. Kommunen har tyvärr ingen möjlighet att förse dig med en större mängd vatten till tankar och liknande. Fler tips och mer information om följder av torkan finns på sidan vattenbrist och torka.

Tack för att du hjälper till och visar hänsyn mot natur och miljö.