Sorteringspåse för gammal medicin från apoteket

05 juni 2018

Gör vår miljö en tjänst lämna gammal och överbliven medicin till ditt Apotek!

Har du tänkt på att mediciner räknas som farligt avfall? Dessa skall därför inte slängas i soppåsen eller spolas ned i avloppet, för då renas de inte på rätt sätt och skadliga läkemedelsrester släpps ut i naturen.

Om du däremot lämnar medicinen till ditt apotek transporteras de till godkända förbränningsanläggningar. De bränns på ett sätt så att läkemedlen förstörs fullständigt. Rökgaserna renas innan de släpps ut och askan läggs på läckagesäker deponi.

Genom att lämna in din gamla och överbliven medicin till ditt Apotek, så gör du både djur, natur och oss människor en stor tjänst. Tack!

Mer information om medicin och farligt avfall

Läs mer information om mediciner och om hur farligt avfall behandlas på olika sätt på apotekets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på sopor.nuöppnas i nytt fönster