13 september 2018

Markanvisning för Tyftet

Vi bjuder in till markanvisning för 7 småhustomter i populära Tyftet, som ligger i norra delen av Bollebygds tätort.

 Vi söker byggaktörer som vill fortsätta utvecklingen av området och skapa en eftertraktad boendemiljö. Du hittar inbjudan och alla underlag under bygga, bo och miljö. Välkommen in med ditt förslag, senast 15 november!