Tingshuset på sin nya plats. Stenstolpar syns i förgrunden.

04 juli 2019

Se ett klipp om hur det gått med återställningen av tingshuset

Tingshuset och arresten står nu på sina nya platser. Sedan flytten har byggnaderna återställts och uppgraderats. Se ett klipp om hur det gått och vad byggnaderna kommer att användas till.