07 mars 2019

Tyck till om detaljplaner

Från den 27 februari till den 29 mars 2019 ställer samhällsbyggnadsförvaltningen ut två detaljplaner för samråd. Det gäller detaljplan för Flässjum 1:16, Källevägen där det planeras för bostäder, och detaljplan för Getabrohult 1:17 m.fl. där det planeras för industri.

Du som är intresserad är också välkommen på de samrådsmöten som kommer hållas den 6 mars respektive 12 mars.

Du kan ta del av planhandlingar och läsa mer om samråden under våra sidor om samhällsplanering.