01 oktober 2018

Vad händer med vår mat och vårt restavfall när sopbilen hämtat det?

Hushållsavfallet från Bollebygds kommun transporteras till Sobackens miljöanläggning. Hur ser processen ut där och vad händer med vårt avfall?

Matavfallet som du lägger i den vita biopåsen blandas i en bufferttank där nedbrytningen startar. Innehållet, (slurryn) pumpas sedan in i en rötkammare där det finns olika grupper av bakterier som lever av det som pumpas in. En omfattande process påbörjas och i slutändan omvandlas allt till biogas och biogödsel.

Restavfallet går till bränsleberedningsanläggningen där det krossas för att i slutändan bli till fjärrvärme.

Är ni intresserade av att läsa mer om detta så finns det information på Borås Energi och Miljö:s webbplatslänk till annan webbplats.