Kranvatten

27 december 2016

Vatten- och avloppstaxan höjs med 4,5 procent 1 januari

Kommunfullmäktige har beslutat att höja brukningsavgiften för vatten och avlopp med 4,5 procent från och med den 1 januari 2017.

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför stora och kostsamma utmaningar för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt bra sätt. Bollebygd är inget undantag med ett gammalt ledningsnät och anläggningar som har stort underhållsbehov. För att möta dessa behov höjs VA-taxan med 4,5 procent.

Så påverkar det dig

Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa (typhus A) som förbrukar 150 kubikmeter per år, ökar med 403 kr/år (33,58 kr/månad) till 9 353 kr/år, inklusive moms.

För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter (typhus B) som förbrukar 2000 kubikmeter per år ökar den årliga brukningsavgiften med 4 046 kr till 93 943 kr/år. Detta motsvarar en kostnadsökning på 22,46 kr/månad och lägenhet, inklusive moms.

Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2017.