05 februari 2018

Vill du fika utomhus i sommar?

Har du tänkt bygga en altan, som du kan njuta av i sommar?

Tänk på att vara ute i väldigt god tid med din ansökan. Våren är vår högsäsong, så ansök redan nu om du vill kunna njuta av ditt bygge till sommaren!

En altan är bygglovsbefriad om altangolvet inte någonstans ligger högre än 50 cm ovanför den ursprungliga omgivande marknivån.

En altan med en höjd mellan 50-120 cm behöver inte bygglov om den placeras minst 4,5 meter från närmaste tomtgräns. Placeras altanen närmare tomtgräns behövs grannens skriftliga medgivande, annars krävs bygglov.

För altaner med en höjd på mer än 120 cm ovanför den ursprungliga omgivande marknivån krävs alltid bygglov.

Ansök med kompletta handlingar så går processen snabbare.