Pågående detaljplaner

De detaljplaner som Planenheten arbetar med just nu presenteras nedan. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Längre ner på sidan hittar du alla pågående planer i en lista.

Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden. På sidan "Så kan du påverka" hittar du information om hur och när du kan lämna synpunkter.

Detaljplaner aktuella för samråd

Inga detaljplaner är aktuella för samråd just nu.

Detaljplaner aktuella för granskning

Detaljplaner aktuella för antagande

Överklagade planer

Inga detaljplaner är överklagade just nu.

Övriga pågående planarbeten