Pågående detaljplaner

De detaljplaner som Planenheten arbetar med just nu presenteras nedan. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Längre ner på sidan hittar du alla pågående planer i en lista.

Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden. På sidan "Så kan du påverka" hittar du information om hur och när du kan lämna synpunkter.