08 maj 2019

Blomsterplanteringar har blivit förstörda på stenbron vid Bollebygdsskolan

Tyvärr har någon eller några vid upprepade tillfällen dragit upp blommorna som är planterade på gamla stenbron nedanför Bollebygdsskolan och kastat dem i ån.

Vår parkavdelning har planterat ut nya blommor vid ett flertal tillfällen när detta har hänt.

Nya blommor planteras i juni

När sommarblommorna levereras under juni månad så gör vi ett nytt försök. Vi hoppas då att blommorna får vara kvar och skapa den härliga sommarkänsla som vi önskar i Bollebygd. Om dessa blommor också förstörs kan följden bli att vi inte planterar några nya blommor.