29 mars 2019

Dags för vårstädning av gator och trottoarer i kommunen.

Måndagen 1 april kommer arbetet påbörjas med att sopa gator och trottoarer fria från grus. Detta arbete beräknas pågå under ett par veckor.