03 oktober 2018

Nu bygger vi gång- och cykelväg utmed Övregårdsvägen och Frejas väg

Nu bygger vi gång- och cykelväg utmed Övregårdsvägen och Frejas väg i centrala Bollebygd. Arbetet beräknas vara klart under vintern 2018.

Arbetet inleds med breddning av Övregårdsvägen och förändring av infarten till brandstationen. Därefter fortsätter arbetet längs Övregårdsvägen och Frejas väg där det blir ett förhöjt övergångsställe. Gång- och cykelvägen mellan Runstigen och Frejas väg asfalteras. Arbetet utförs av Fyrstads Entreprenad. Projektet samfinansieras mellan kommunen och Trafikverket och beräknas vara klart under vintern 2018.