08 juni 2018

Gång- och cykelväg Övregårdsvägen-Frejas väg

Snart påbörjas arbetet med att bygga en gång- och cykelväg utmed Övregårdsvägen-Frejas väg i Bollebygd.

Under vecka 24 kommer entreprenören Fyrstads börja med att etablera sig på platsen. Projektet samfinansieras mellan kommunen och Trafikverket och beräknas vara klart under vintern 2018.