21 november 2018

Julstämning med julbelysning och granris

Under vecka 47 kommer kommunens parkavdelning lägga ut granris på nästan alla kommuens planteringar. Julbelysningen kommer att sättas upp vecka 48.

I alla tätorter sätts det även upp en gran med belysning.

Visa hänsyn för våra parkarbetare

På grund av detta vädjar parkavdelningen till försiktighet i trafiken, eftersom personalen kommer att befinna sig i olika trafikområden i kommunen.

Tack för att ni visar hänsyn.