26 juli 2018

Kommunen kan inte erbjuda slåtterytor för djurfoder

Kommunen har tyvärr inte möjlighet att erbjuda betes- eller slåtterytor för djurfoder.

Kommunen vill gärna hjälpa djurägare, men tyvärr är det så att vi inte har särskilt mycket mark där det är möjligt att ta foder eller beta. Alla ytor som kommunen äger, som kan användas för slåtter och bete, är utarrenderade.