01 augusti 2019

Kommunen planerar för skogsavverkning i Olsfors

Kommunen planerar tillsammans med entreprenören Derome Skog för att avverka skog i Olsfors. Avverkningen kommer att ske i ett skogsområde mellan järnvägen och vägen mot Stenstorp i Olsfors.

Området där skogen ska avverkas kallas för skolskogen, eftersom skolan och förskolan ofta går dit. I området finns flera större och mindre stigar, där även många boende brukar promenera.

Dialog/samråd med boende i Olsfors

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med entreprenören Derome skog, för att säkerställa att det förs en dialog med boende i området innan arbetet med avverkningen startar. Mer information om dialog/samråd samt under vilken period avverkningen ska ske kommer att finnas på vår webbplats under augusti månad.

Avverkning för att minska säkerhetsrisker

Anledningen till att avverkningen behöver ske är att skogen är mycket gammal, drygt 100 år. Åldern på träden gör att de både dör och lättare blir angripna av bland annat granbarkborre, vilket också på sikt leder till att de dör. De senaste åren har det i omgångar blåst ner en hel del träd i området och det har även varit angrepp av granbarkborre. Granbarkborrens angrepp gör träden svagare och ökar risken för att de faller ner och kan orsaka skada. De blir därmed en säkerhetsrisk.

Dialog med skola och förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en längre tid fört dialog med rektorer inom förskola och skola genom en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ställer sig positiv till en alternativ placering av skolskogen till ett område i närheten, eftersom skogen är gammal och kan utgöra en säkerhetsrisk.

Undvik att vistas i skogsområdet när avverkning pågår

På kartan kan du se var i Olsfors detta skogsområde ligger. Det är markerat och ligger innanför den blå linjen. Vi ber er att inte röra er i skogsområdet under tiden som avverkning och utkörning pågår.