08 juni 2018

Kommunens blomsterplanteringar förstörda

På gamla stenbron vid Bollebygdsskolan har kommunen planterat blommor som hänger på broräcket. Detta har varit mycket uppskattat av kommuninvånarna.

Tyvärr har dessa vandaliserats vid ett flertal tillfällen och blommorna har ryckts bort. Parkavdelningen meddelar nu att om detta fortgår så kommer inga nya blommor att planteras igen.