29 april 2019

Nu har vi förbättrat vår information kring samhällsplanering

Nu har vi utvecklat och förbättrat vår information kring samhällsplanering på bollebygd.se. Det handlar bland annat om information om kommunens översiktliga planering och detaljplanering.

På sidorna under samhällsplanering kan du läsa mer om hur kommunens planarbete hänger ihop och hur du kan vara med och påverka kommunens planering.

Lättare att följa vårt arbete med detaljplaner

Innehållet kring detaljplanering har också uppdaterats. Nu finns en ny sida där kommunens pågående detaljplanearbeten är lättare att följa. Till exempel finns det nu information om hur du läser en detaljplan och hur en detaljplan tas fram.

Information kring översiktlig planering

Under sidorna som berör översiktlig planering har vi samlat alla långsiktiga och översiktliga planer och program. Där kan du också läsa mer om vad en översiktsplan är och hur den tas fram.

Sidorna om samhällsplanering finns under ingången bygga, bo och miljö.