15 juli 2019

Ogräsbekämpning och vägrensslåtter på kommunens vägar

För tillfället pågår mekanisk ogräsbekämpning på kommunens vägar. Vecka 29 påbörjas även vägrensslåtter längs vårt kommunala vägnät.