12 april 2018

Ombyggnation av Råssa återvinningscentral

Ombyggnationen av Råssa återvinningscentral är i full gång. Nu vill vi vädja till alla besökare att ha tålamod då det blivit en del förändringar vid lämnandet av avfall.

Det kan bli längre väntetid än tidigare när man till exempel vill lämna ris. För tillfället lämnar man ris i en container vilket medför att bara en åt gången kan komma intill containern. Bästa tiden att besöka Råssa återvinningscentral då det är minst risk för kö är vardagar 16.00 - 17.00.