24 april 2018

Slamtömning enskilda avlopp 2018

Bollebygds kommun har gjort en förändring i körplaneringen gällande slamtömning av enskilda avlopp från och med 2018.

Detta innebär att ni kommer att få tömt något tidigare än föregående år. Med denna förändring kommer ni som kunder att få veta mer exakt när er slamtömning kommer att utföras.