Tack Töllsjöbor - men fortsätt spara på vattnet

Stort tack alla Töllsjöbor! Efter vår uppmaning att spara på det kommunala dricksvattnet har vattenförbrukningen minskat i Töllsjö och nivåerna har blivit bättre.

Bra jobbat, varje droppe räknas! Men torkan fortsätter så vår uppmaning att spara på vattnet kvarstår.

Läs mer om hur du kan spara på vattnet och om nödvatten för dig med egen brunn i nyheten om vatten och grill- och eldningsförbud.