13 maj 2019

Tyck till om kollektivtrafiken

Vi har nu fått in cirka 700 svar på vår enkät om kollektivtrafiken i kommunen. I enkäten framkommer det bland annat att cirka 58 procent åker med bil till och från kommunen. 

Vad skulle få dig att åka mer kollektivt?

Svara gärna på vår enkät för att vi ska få ett så stort underlagt som möjligt kring era tankar och åsikter som vi kan ta med oss till mötet med Västtrafik.