08 november 2018

Justerat protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2018-10-26

ANSLAG/BEVIS


Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se
Sammanträdesdatum: 2018-10-26
Justeringsdatum: 2018-11-01
Anslaget sätts upp: 2018-11-05
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.