20 december 2018

Justerat protokoll för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2018-12-12

Anslagsbevis från Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2018-12-12

ANSLAG/BEVIS
Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2018-12-12
Justeringsdatum: 2018-12-20
Anslaget sätts upp: 2018-12-21
Anslaget tas ned: 2019-01-25

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund,
Österlånggatan 74, Borås.