04 februari 2019

Justerat protokoll för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2019-01-31

Anslagsbevis från Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2019-01-31

Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2019-01-31
Justeringsdatum: 2019-01-31
Anslaget sätts upp: 2019-02-04
Anslaget tas ned: 2019-02-25