10 juni 2019

Justerat protokoll för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2019-05-21

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Justeringsdatum: 2019-06-04
Anslaget sätts upp: 2019-06-10
Anslaget tas ned: 2019-07-01

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Österlånggatan 74, Borås.