08 januari 2019

Justerat protokoll från Bildnings- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-01-07

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-01-08.
Anslaget tas ner 2019-01-30. Protokollet förvaras i Kommunhuset.
Protokollet finns även att ta del av i sammanträdesportalenlänk till annan webbplats.