06 mars 2019

Justerat protokoll från Direktionen för Boråsregionens sammanträde 2019-02-22

Anslag

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se
Sammanträdesdatum: 2019-02-22
Justeringsdatum: 2019-03-01
Anslaget sätts upp: 2019-03-05
Anslaget avpubliceras: 2019-03-27
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås