12 mars 2019

Justerat protokoll från Jävsnämndens möte 2019-03-11

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-03-12. Anslaget tas ner 2019-04-03. Protokollet förvaras i Kommunhuset.

Du kan ta del av protokollet på sammanträdesportalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster